Сақтандыру тарифтері

Сақтандыру тарифтері Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы №5 қаулысымен бекітілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру тарифтерін есептеу әдістері мен принциптеріне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа сәйкес есептелген. 85, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4204 тіркелген.

Ерікті түрлер бойынша тарифтері
Сақтандыру класы Базалық, % Ең төменгі, % Ең жоғарғы, % Бекіту күні
2.1.Жазатайым жағдайлардан сақтандыру 0,1908% 0,0046% 13,9087% 31.12.2021
2.2. Сырқаттану жағдайынан сақтандыру 1,2293% 0,0031% 16,2265% 31.12.2021
3.1. Автомобиль көлігін сақтандыру 1,7541% 0,0269% 39,3316% 31.12.2021
3.2. Теміржол көлігін сақтандыру 0,1158% 0,0125% 17,8042% 31.12.2021
3.3. Әуе жолы көлігін сақтандыру 1,0507% 0,0133% 42,5534% 31.12.2021
3.4. Су жолы көлігін сақтандыру 0,1614% 0,0207% 13,0750% 31.12.2021
3.5. Ғарыш объектілерін сақтандыру 7,2595% 0,0318% 38,5966% 31.12.2021
3.6. Жүктерді сақтандыру 0,7882% 0,0052% 37,2435% 31.12.2021
3.7. Осы нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген кластарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру 0,2273% 0,0040% 33,1872% 31.12.2021
3.8. Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 0,0816% 0,0171% 26,1061% 31.12.2021
3.9. Әуе жолы көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 0,0449% 0,0027% 17,2390% 31.12.2021
3.10. Су жолы көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 0,3864% 0,0050% 14,8529% 31.12.2021
3.11. Ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 10,7213% 0,0266% 57,0017% 31.12.2021
3.12. Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру 0,1513% 0,0013% 9,5759% 31.12.2021
3.13. Осы нысанның 3.8-3.12-жолдарында көрсетілген кластарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру 0,1233% 0,0007% 22,1976% 31.12.2021
3.14. Қарыздарды сақтандыру 0,3745% 0,0038% 13,5868% 31.12.2021
3.16. Кепілдемелер мен кепілгерліктерді сақтандыру 6,5035% 0,0569% 36,4111% 31.12.2021
3.17. Басқалай қаржы залалдарынан сақтандыру 0,0567% 0,0081% 6,4278% 31.12.2021
3.18. Осы нысанның 3.14-3.17-жолдарында көрсетілген кластарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру 4,6289% 0,21 60% 48,064 l % 31.12.2021
3.19. Титулдық сақтандыру 0,1676% 0,0239% 15,2007% 31.12.2021
3.20. Сот шығындарын сақтандыру 0,0705% 0,0134% 1,1780% 31.12.2021
Тарифные ставки 31.12.2021.pdf