01.01.2021 ж. Бухгалтерлік баланс және Пайда мен залал туралы есеп
01.04.2021 ж. Бухгалтерлік баланс және Пайда мен залал туралы есеп
01.01.2020 ж. Бухгалтерлік баланс және Пайда мен залал туралы есеп
01.04.2020 ж. Бухгалтерлік баланс және Пайда мен залал туралы есеп
01.07.2020 ж. Бухгалтерлік баланс және Пайда мен залал туралы есеп
01.10.2020 ж. Бухгалтерлік баланс және Пайда мен залал туралы есеп
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілік және тәуелсіз аудиторлық есеп
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы ақша қозғалысы туралы есеп
2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша пайда және шығын туралы есеп
2020 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай туралы есеп