Сақтандыру тарифтері, комиссиялық сыйақының мөлшерінің лимиттері
Ерікті сақтандыру сыныптары бойынша жылдық тарифтік мөлшерлемелер 31.12.2021
Сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша комиссиялық сыйақының ең төменгі және ең жоғарғы мөлшерінің лимиттері