Сақтандыру агенттерінің тізілімі

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 18.12.2000 жылғы Заңының (15.07.2010 жылғы өзгерістерімен) 4-тарауы 18-1-бабының 2-тармағындағы ережелерге сәйкес «сақтандыру ұйымы сақтандыру агенттерінің тізілімін жүргізуге және оны сақтандыру қызметтерінің тұтынушылары қарап шығуы және танысуы үшін қолжетімде жерге (интернет ресурстарын қоса алғанда) орналастыруға міндетті.»  


Заңның нормаларына сүйене отырып, «Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ клиенттердің танысуы үшін Компания сақтандыру агенттерінің тізілімін жариялайды.

Сақтандыру агенттерінің тізілімі 01.05.2024