Жариялаған: 17.10.2022
2022 жылғы 20 қараша ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің кезектентыссайлауы

ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР! 2022 жылғы 20 қараша Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы.


Сайлауға қатысуға конституциялық құқықты іскеасырудың кепілі Сіздің сайлаушылар тізіміне енгізілуіңіз болып табылады.
Тізімдерді дауыс беруге арналған нақты учаскесінің аумағында тұрғылықты жері бойынша тұрақты тіркеу негізінде жергілікті атқарушы органдар(әкімдіктер) жасайды. Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар тізімдерге олардың орналасқан жері бойынша әкімдіктерге берген өтінішінің негізінде енгізіледі.
Дауыс беру күні тіркелген жері бойынша сайлау учаскесіне келеалмайтын әр бір азамат дауыс беру күніне бір ай қалғанда, яғни 2022 жылғы 20 қазанынан кешіктірмей тиісті әкімдікке өтініш беріп, олардың нақты орналасқан жері бойынша сайлау учаскесінде тіркелуге құқылы.
Өтініш түскен кезде әкімдік азаматты тіркелген жері бойынша сайлаушылар тізімінен шығаруды және оны дауыс беретін учаскенің тізіміне енгізуді ұйымдастырады.
Осы құқықты:
- дауыс беру күнітіркелгенжерібойыншаболмайтынынбілетіназаматтар;
- басқа қаладан келген, арнаулы орта және жоғары оқуорындарында оқитын, жатақханалардан тыс тұратын студенттер;
- вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады.
Азамат сайлаушылардың бір ғана тізіміне енгізіле алады.
Сайлаушылар тізіміне тіркелген жеріңіз бойынша енгізілгеніңізді тиісті әкімдіктің сайты немесе Call-орталығы арқылы тексеруге болады.
2022 жылдың 4 қарашасынан бастап Сізге өзучаскеңіздегі сайлаушылар тізіміндегі деректеріңізді тексеру мүмкіндігі берілетін болады.
Құрметті сайлаушылар!

Сіздерді құқықтық сауаттылық танытып, өзіңіздің сайлауға қатысуға конституциялық құқығыңызды іске асыруғ ашақырамыз!

Өзіңізді сайлаушылар тізіміне енгізу үшін қажетті заңдық маңызы бар әрекеттерді уақтылы қабылдаңыз!

ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ!