Жариялаған: 30.12.2022
Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру портфелін сатып алушыны - сақтандырушыны таңдау туралы

«Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының шешімімен (26.12.2022 ж. № 66 хаттама) қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оларды жазатайым жағдайлардан сақтандыру сыныбы бойынша «Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының сақтандыру портфелі берілетін сатып алушы – сақтандырушы болып «Халық-Life» өмірді міндетті сақтандыру жөніндегі Қазақстан Халық банкінің еншілес компаниясы» акционерлік қоғамы таңдалды.